Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.
Netwerk Vrijwilligers in de Zorg

Aangesloten organisaties

mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg

Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw partner, een kind, vader/moeder, een familielid of een vriend(in) met een handicap of langdurige ziekte (lichamelijk of geestelijk)? Dan bent u mantelzorger. Om te voorkomen dat u overbelast... 

raakt, kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg in Nieuwegein (Vitras).

Telefoon: 06-20701209
Email: steunpuntmantelzorg@vitras.nl
Website: www.steunpuntmantelzorgnieuwegein.nl

logo-AHN

Algemene Hulpdienst Nieuwegein

De stichting Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) bemiddelt tussen vraag en aanbod van vrijwillige hulpverlening. De vormen van hulp die door de vrijwilligers van de AHN worden gedaan liggen vaak op het terrein van familie en bekenden. 

Daar waar deze hulp niet of niet voldoende aanwezig is, kunnen de vrijwilligers van de AHN vaak voor kortere of langere periode uitkomst bieden.

Telefoon: (030) 606 74 09

Website: www.hulpdienstnieuwegein.nl

Proxima

Proxima Hospice
& Thuis

Vrijwilligers van Proxima Terminale Zorg Thuis bieden zorg, tijd, aandacht en ondersteuning aan iedereen in de laatste levensfase en zijn of haar naasten.
Het maakt niet uit of iemand thuis woont, in een...

 

aanleunwoning of in een verzorgingshuis. Als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, bieden wij ook tijdelijk hulp aan zieken in de pre-terminale fase.

Proxima Thuis werkt in de gemeenten Bunnik, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Wijk bij Duurstede en IJsselstein.

030.6000017

 

Proxima Hospice

De hospice in Nieuwegein is bestemd voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en waarbij er geen kans meer is voor herstel. Als de ziekte niet meer te keren is en thuis blijven niet meer haalbaar is, kan de Hospice een oplossing zijn. De verwachting is dat iemand nog maar kort te leven heeft. De Hospice biedt onderdak aan vier gasten die bij ons de mogelijkheid krijgen in een huiselijke omgeving te sterven. Er wordt zorg geboden door vrijwilligers en professionele zorgverleners.

030.6050820
www.proxima-terminalezorg.nl
info@proxima-terminalezorg.nl 

org_reinaerde

Reinaerde

Reinaerde is een zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen. Voor een brede groep mensen die ondersteuning nodig heeft, wil Reinaerde een optimale kwaliteit van bestaan bereiken. Reinaerde...  

geeft, in overleg met de cliënt en zijn vertegenwoordigers, ondersteuning en zorg op maat bij werk, dagbesteding en wonen. Daarbij biedt Reinaerde specialistische ondersteuning en scholing.

Christy van Vliet
Email: chvvliet@reinaerde.nl

org_rkruis

Het Rode Kruis

De verzorging van een chronisch zieke, een dementerende partner of een familielid kan buitengewoon intensief en zwaar zijn. Een extra belasting wordt de zorg wanneer men nooit eens even weg kan of dingen voor zichzelf... 

kan doen. Voor deze mensen is de Mantelzorgondersteuning. Ook organiseert het Rode Kruis sociale activiteiten om Vereenzaming tegen te gaan. Mantelzorgondersteuning.

 

Sociale activiteiten: 
Carla Buursema
Telefoon: 06-30988453
E-mail: buursema02@planet.nl

zorgspectrum_new

Stichting Zorgspectrum

Zorgspectrum
Met vier woonzorgcentra, twee verpleeghuizen en sterk groeiende thuiszorgactiviteiten in Nieuwegein, Houten en Vianen, staat Zorgspectrum letterlijk midden tussen de mensen. Wij vinden vakkundigheid en aandachtige zorg belangrijk,... 

net als de warme verbondenheid en gemeenschappelijkheid tussen generaties. Zorgspectrum heeft zo’n 600 actieve vrijwilligers en deze groep groeit nog steeds.

In Nieuwegein zijn er drie Zorgspectrum-locaties:
De Geinsche Hof
Telefoon: (030)-6089804
Email: geinschehof@zorgspectrum.nl

Vreeswijk
Telefoon: (030)-600730
Email: vreeswijk@zorgspectrum.nl

U kunt bij Zorgspectrum als vrijwilliger zó veel betekenen!

Wij zijn op zoek naar u!
Met vier woonzorgcentra, twee verpleeghuizen en sterk groeiende thuiszorgactiviteiten in Nieuwegein, Houten en Vianen, staat Zorgspectrum letterlijk midden tussen de mensen. Wij vinden vakkundigheid en aandachtige zorg belangrijk, net als de warme verbondenheid en gemeenschappelijkheid tussen generaties. Zorgspectrum heeft zo’n 600 actieve vrijwilligers en deze groep groeit nog steeds.

Vrijwilligers dragen hun steentje bij…
• Heeft u nog tijd over en wilt u die nuttig besteden?
• Voelt u er iets voor om oudere mensen te helpen en vindt u het prettig om met verschillende mensen in contact te komen?
• Wilt u uw vaardigheden of capaciteiten inzetten?

Vrijwilligers zijn sinds jaar en dag niet meer weg te denken binnen onze organisatie. Wij zijn trots op het grote aantal vrijwilligers en beseffen dat er nog meer vrijwilligers nodig zijn om aan de diversiteit aan wensen en behoeften van onze bewoners te kunnen beantwoorden.
Wij bieden een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s, een goede introductie en begeleiding en waardering die u nodig heeft en verdient om met plezier als vrijwilliger actief te zijn.

Waardevol werk
In de gemeenten Nieuwegein, Houten en Vianen zijn voor verschillende sociale en (re)creatieve activiteiten volop vrijwilligers nodig. Hierbij kunt u denken aan de volgende werkzaamheden: piano spelen, wandelen of fietsen met cliënten, het begeleiden van de maaltijd of het begeleiden bij informatie avonden. Ook kan het zijn dat we voor een kortdurend project een vrijwilliger zoeken. Vrijwilligerswerk is altijd aanvullend op de werkzaamheden van de zorgprofessional.

Kom vooral eens langs
Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie? Op onze website www.zorgspectrum.nl onder het kopje ‘Oog voor mij’ kunt u meer informatie vinden over vrijwilligerswerk bij Zorgspectrum. U kunt ook altijd bellen voor een kennismakingsgesprek met de coördinator vrijwilligerswerk. We zien uit naar uw reactie!

Informatie

Woonzorgcentrum Vreeswijk
Lekboulevard 190, 3434 GL  Nieuwegein
Telefoon: (030) 6007130
Email: vreeswijk@zorgspectrum.nl

Verpleeghuis De Geinsche Hof
Vuurscheschans 75, 3432 TX  Nieuwegein
Telefoon: (030) 6089811
Email: geinschehof@zorgspectrum.nl

Movactor

Movactor

MOvactor is dé partner voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning in Nieuwegein.
Wij zetten mensen in beweging voor elkaar, want samenleven doe je niet alleen.... 

Onze sociale professionals helpen mensen om zichzelf en elkaar op maatschappelijk gebied verder te helpen. Waar nodig roepen we er de professionele zorgverlener bij. Maar buren, vrienden, honderden gemotiveerde vrijwilligers en onze aantrekkelijke buurtpleinen vormen het kloppend hart van ons welzijnswerk

MOvactor is werkzaam in de gemeenten Nieuwegein, Woerden en Oudewater.
MOvactor versterkt

In een  zin:
MOvactor is dé partner voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning in Nieuwegein.

http://www.movactor.nl/movactor

org_handje

Handjehelpen

Handjehelpen organiseert thuishulp en mantelzorgondersteuning aan kinderen en volwassenen (tot 65 jaar) met een handicap of chronische ziekte, kinderen met gedragsproblemen en Jong Dementerenden (tot 75 jaar). 

Contactpersoon: Tineke de Vink
Telefoon: 030-2632961 / 06-81810056
Website: www.handjehelpen.nl

org_kerk

Kerkelijke Organisaties

De kerkelijke organisaties in Nieuwegein verlenen op vrijwillige basis ook verschillende diensten. Deze diensten bestaan onder meer uit zorg aan medemensen in nood. Zorg, welke voortvloeit uit de instelling dat christenen zich solidair... 

voelen met mensen in nood. Wij mogen en moeten omzien naar elkaar.

Email:administratie@tabor-nieuwegein.nl

vitras

Ontmoetingscentrum Nieuwegein

Zolang mogelijk thuis wonen, dat is de wens van veel ouderen. Maar er kan een moment komen waarop ouderen behoefte hebben aan dagactiviteiten en ondersteuning. Het wijkontmoetingscentrum Nieuwegein kan dan uitkomst bieden. 

Zowel in Nieuwegein-Noord als Nieuwegein-Zuid kunnen ouderen (met dementie) én hun mantelzorger terecht voor ondersteuning, activiteiten en informatie.

In het wijkontmoetingscentrum werkt een gemengd team van beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires. Openingstijden: ma t/m vr van 8:30 uur – 16:30 uur.

Informatie en aanmelding
Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator Annette Stock of direct met:

Het Wijkontmoetingscentrum Noord
’t Geinlicht
Nedereindseweg 1-3, Nieuwegein
Telefoon: 0620 7010 94

Het Wijkontmoetingscentrum Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Fort Vreeswijk 1a, Nieuwegein
Telefoon: 0620 7011 18

Annette Stock (coördinator)
Nedereindseweg 1-3, Nieuwegein
Telefoon: 0610 4596 38
Email: a.stock@vitras.nl
www.vitras.nl onder dementie en dagbesteding

org_unie

Unie van Vrijwilligers

De Unie van Vrijwilligers is een landelijke organisatie met als doelstelling het verlenen van vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de zorg/welzijnssector met als kenmerk continuïteit en betrouwbaarheid.

... 

De Unie van Vrijwilligers, afdeling Nieuwegein, biedt een scala aan activiteiten op het gebied van ouderenzorg en ziekenhuiszorg. Het koor De Lekzangers maakt deel uit van de activiteiten van de UVV.

 

Secretariaat:
Mw. Vera Lubbinge
Noordstedeweg 134
3431 KC Nieuwegein
030-6037990
info@uvvnieuwegein.nl

 

De Zonnebloem

De Zonnebloem

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. Mensen voor wie deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is.
Zonnebloemvrijwilligers bieden... 

HIP

HIP

HiP is een sterk groeiend netwerk van kerkleden en die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk een gezicht geven in de lokale samenleving... 

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Lokale kerken en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke know how.

In eerste instantie richten we onze hulp in praktijk op Nieuwegein. Daar beginnen we na onze doorstart: de opbouw en uitbouwen van onze zelfstandige organisatie met publiciteit, relaties leggen met andere instanties en hulp bieden. Toch zullen we hulpvragen van buiten Nieuwegein zoveel mogelijk in behandeling nemen. Als dat in 2015 voldoende loopt, gaan we ook de aandacht uitbreiden naar resp. IJsselstein en Vianen. Zo willen we dus in de komende jaren Hulp-in-Praktijk gaan bieden in Nieuwegein e.o., dus ook in IJsselstein en Vianen.

De Helpdesk van HiP Nieuwegein e.o. is bereikbaar op: 030-2270457.
U kunt een bericht inspreken op de voicemail. Deze wordt regelmatig afgeluisterd.

Vanaf 1-1-2016 is de helpdesk telefonisch bereikbaar op maandag morgen van 10.00 - 12.00 uur.

Ons e-mailadres isnieuwegein@stichtinghip.nl.
Dit e-mailadres en het formulier zijn niet bedoeld voor hulpaanvragen. Heeft u een hulpvraag klik hier.